Nye barnehagepriser fra 01.januar 2023

100%plass kr. 3000,-

I tillegg kommer kr 120 i matpenger hver mnd. 

Det betales for 11 måneder.

 

Søskenmoderasjon som i kommunale barnehager.

 

Informasjon om redusert foreldrebetaling og søknadsskjema for redusert foreldrebetaling ligger på kommunenes hjemmesider under; Barnehager.

I løpet av august 2021 vil søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid være tilgjengelig på barnehage.visma.no/lillehammer

 andetur mini