DOKUMENTASJON. 
Gjennom året får foreldrene tilgang på planer vi arbeider med.
Planene blir lagt med utgangspunkt i tema vi mener er nyttige å gjennomgå i forhold til barnas interesser,
foreldrenes ønsker,barnehagens overordnede mål og fagområdene i rammeplanen. 
Underveis får foreldrene informasjon om hva vi holder på med og vi vurderer fortløpende om 
vi oppnår de resultatene vi ønsker, barnas deltagelse og interesse. 
Turer og andre begivenheter fra hverdagslivet vårt får foreldrene jevnlig rapport om. 
 
 
 P1140230 mini