Askeladden Barnehage, tidl. Utsikten Barnehage ble startet av "Foreldreforeningen for Steinerbarnehage- og skole" 1. januar 1978. Barnehagen ble drevet i kjelleren til tidligere pensjonat "Utsikten" i Hamarvegen på Lillehammer. Det var helt uholdbart! Etter intens leting av alle foreldrene fikk barnehagen nye lokaler i Nordregate. (Der politistasjonen ligger nå.) Etter et par hyggelige år måtte vi ut, huset skulle rives. Vi fikk midlertidig leie Øversveen av kommunen. Senere ble disse lokalene bygget om til en kommunal barnehage. Der hadde barnehagen noen gode år, i godt egnede lokaler.

Så skjedde to ting, som gjorde at Askeladden Barnehage fikk en ny start; økonomien var elendig, og vi gikk konkurs, dessuten hadde grunnleggerne fått tak i en egnet steinerpedagog. Det økonomiske ble gjort opp, og det ble dannet et Andelslag av alle foreldrene. Steinerbarnehagen fikk egnede lokaler (og nye foreldre og barn) og Askeladden Barnehage A/L fortsatte i sin nåværende form i Langesgate 25.

Vi flyttet til Maihaugen 26. november 2006, etter mange års arbeid og forhandlinger. Ny plassering ble "Bondestua" i byavdelingen i den nordre delen av Maihaugen.

Vi stortrives med huset og omgivelsene. Rett utenfor døren har vi et fantastisk turterreng og er i et miljø med utallige muligheter til opplevelse og fordyping i historie og kulturarv.

Bondestua