Første barnehagedag etter sommerferien: tirsdag 30. juli 2019

Siste dag før juleferie:  fredag 20. desember 2019

Første dag etter juleferie: tirsdag 2. januar. 2020

Siste dag før påskeferie: tirsdag 7. april 2020

Første dag etter påskeferie: tirsdag 14. april 2020

Siste dag før sommerferie: torsdag 2. juli 2020, barnehagen er stengt 4 uker i juli.

                      

Planleggingsdager: mandag 29. juli 2019. De ansatte gjør barnehagen klar til start.

                                  torsdag 7. november 2019. Vi skal på kurs

                                  fredag 22.mai 2020. Inneklemt fridag, vi jobber inn timene i løpet av året.

                                  fredag 3. juli 2020. De ansatte rydder, vasker leker og avslutter barnehageåret.

I tillegg har vi 1 planleggingsdag som kan benyttes til kurs der alle de ansatte har bruk for å delta, dere vil få beskjed i god tid.