P1160678 1

August: Bli kjent med barn og voksne og barnehagnes hverdagsrytme. Barna får hver sin perm der de gjennom året kan samle sanger, vers og annen dokumentasjon fra små og store begivenheter. Permen følger dem gjennom alle årene i barnehagen og blir med hjem som et minne barnehagn når de skal begynne på skolen. Barna lager navnelapper til kurven sin og maler skilt til porten.

September: Vi tar for oss litt om markens grøde, graver opp poteter, handler andre grønnsaker og lager noe godt av det. Turer på området for å bli kjent, hilse på dyrene, plukke bær og leke. De største barna drar på en dagstur i skogen eller på fjellet. Bli-kjent-fest der voksne og barn møtes til felles hygge.

Oktober: Maling og enkel fargelære. Vi øver på navn på fargene rundt oss og lærer litt om hvordan vi kan lage og bruke fargene selv. Vi starter på årets temaarbeid. Vi har Tomatsuppe-dugnad, vi spiser middag sammen og raker og rydder ute i barnahagen.

November: Vi inviterer foreldrene til morgenkaffe, Magnar steker sine gode vafler og vi tar en rolig morgen sammen. Siste halvdel av måneden legger vi temaarbeid til side og lader opp til desember og juleforberedelser. Vi lager nisseutstilling til Maihaugen og arrangerer adventsfest.Vi har adventsfest i slutten av måneden.

Desember: Vi erstatter fruktstund med adventsstund, sitter tett sammen i stuekroken og snakker om juletradisjoner, åpner kalenderpakker og synger julesanger. Barna lager gaver til familien sin med utgangspunkt i årets tema og tradisjonell julepynt. Vi fyller huset med juledufter og forventninger. Hvis det er snø nok pleier vi å få en sledetur med Maihaugbonden og hesten hans. Vi deltar på Maihaugens juleprogram for barnehagebarn.

Januar: Vi tar opp igjen temaarbeidet. Går en tur på området og leter etter vakre vintermotiver som vi fotograferer og bruker som utgangspunkt for malerier.

Februar: Hele måneden er satt av til teaterarbeid, barna lager sin egen fortelling med utgangspunkt i litteratur eller årets tema. Lager manus, fordeler roller, lager kostymer, øver og framfører for foreldre og besteforeldre. 

Mars: Temaarbeid og som de andre månedene masse lek både ute og inne. Felles ski- og akedag

April: Temaarbeid. Etter påske begynner skolestarterne sitt eget prosjekt som vi jobber med helt fram til avslutning. Enkelte år velger vi et helt eget prosjekt, andre ganger tar vi utgangspunkt i det tema vi har jobbet med gjennom året. Vårdugnad i barnehagen.

Mai: Vi synger våre nasjonale sanger, lager 17. mai-rosett og flagg. Snakker om hvorfor vi feirer 17. mai. Dette er en skikkelig vårmåned og ungene har mest lyst til å være ute og leke. Vi justerer planene etter energinivået.

Juni: Barnehageåret avsluttes med Tornerosefest, barna øver på sangen og lager et lite skuespill for foreldrene. Vi avslutter alle prosjekter og oppsummerer året. Besøk av fjorårets skolestartere. Årets skolestartere får en egen dagstur. Høstens nye Askeladder blir invitert til det første møtet med barnehagen.