Trær, pinner og sang

Skolestarterne skal se nærmerer på bjørka dette året. De vil følge bjørka gjennom årstidene, se på treets anatomi og nytteverdi

og samle materialer i skogen som de kan bruke til formingsaktiviteter.

bjørka tre

 

Mellombarne tar temaet litt ned og konsentrer seg om pinner. Pinner er noe av det morsomste unger vet, de samler store mengder

pinner når vi er på tur og bruken er svært allsidig. Vi vil prøve å stille dem noen spørsmål de kan spekulere og fabulere litt rundt:

Hvor kommer pinnene fra, hva kan de brukes til, hvor blir de av om vinteren?

pinner

De yngste skal få synge og danse, vi skal leke med musikk og utvikle språket ved hjelp av sanger og vers.

sang